دستور پخت رشته پلو :

در قابلمه، ابتدا کره را آب کرده و بعد کمی روغن مایع بریزید. رشته را اضافه کنید و کمی تفت دهید.

در این حد تفت دهید که رشته کمی رنگ بگیرند.

بعد از تفت دادن رشته، بلغور وپیاز خردشده را اضافه کرده و باز با هم تفت دهید.

فلفل خردشده و رب و گوجه فرنگی خرد شده را بعد از تفت دادن بلغور و پیاز به مواد اضافه کنید. همچنان تفت دادن را ادامه دهید. آب مرغ و نمک و آب جوش را اضافه کرده، در قابلمه بگذارید تا با هم جوش بزنند.

اجازه دهید پلو طبق شکل دم بکشد.

پلو آماده سرو است.