دستور پخت آبگوشت کشک : نخود و لوبیا را از شب قبل خیس دهید و تا...