آش برویش یکی از آش های محلی استان کردستان است که در روزهای سرد و برفی...