آش سنگ سیر یکی از آش های محلی استان کردستان است که بسیار خوشمزه و لذیذ...