دستور پخت آش کلم ترش : مرحله اول : ابتدا برگ های کلم را از هم...