استانبولی یا دمی گوجه یکی از ساده ترین غذاهای خوشمزه است که با مواد دم دستی...