استاک (stock food) یک مایع طعم‌دار است که از حاصل پختن استخوان حیوانات با سبزیجات ساقه‌دار...