اگه دوست دارین یه استیک با عطر دل انگیز رزماری رو به یک روش خاص سرو...