اگر که دوست دارید در فصلِ انار و با این میوه یک نوشیدنی خوشمزه و ترش...