دستور پخت برنج کره ای : برنج را پاک کنید و مواد اضافی آن را بگیرید....