به لیمو نام یک گیاه دارویی معطر است که بوی خوشایند لیمو را دارد. درختچه این...