طرز تهیه استیک با سس سیب و ترخون ۱ – گوشت را با نمک...