ترشی گوجه گیلاسی بسیار خوشمزه و اشتهاآور بوده و طرز تهیه آسانی دارد. طرز تهیه ترشی...