در عصر پاییزی چه چیزی میچسبه؟ در هوای سرد یک چای گرم با توپک های شکلاتی...