سوپ قارچ با خامه، سوپی کلاسیک خوشمزه دارای عطر و بوی قوی از انواع قارچها است....