طرز تهیه : ابتدا ماهی را فیله کرده ( بدون استخوان کرده ) و کله اش...