میگوی کره ای و سیر دار با کینوا، این یک غذای فوق العاده سالم و مقوی...