خورش تره کردی یکی از غذاهای محلی کردستان است که بسیار خوش طعم و لذیذ است....