مانی پلو از غذاهای محلی شهر دامغان در استان سمنان است. این پلوی فوق العاده لذیذ...