آش رشته مشهورترین و محبوبترین آش ایران زمین محسوب می شود. این اش عموما برای انواع آیین های...