ته چین، غذایی پرطرفدار و محبوب برای ما ایرانی ها است. درست کردن ته چین کار...