دستور پخت خوراک مرغ و ترشی پیاز : ۱ ) ابتدا مقدار کمی روغن را داخل...