خورشت انار ( خورشت انار بیج یا انار آویج ) یک غذای محلی خوشمزه و ترش...