دلمه برگ کلم یک غذای سنتی و قدیمی ایرانی هاست که علاوه بر فصل سرما خانم...