دستور پخت دو قوس ماهی : ماهی را با مقداری نمک و فلفل مزهدار کرده سپس...