دستور پخت آبگوشت (دیزی) : نخود و لوبیا را از شب قبل در آب خیس کنید....