دونر کباب یک ساندویچ خوشمزه و معروف خیابانی ترکیه در کل دنیاست. کباب ترکی خانگی با...