دستور پخت دلمه پیاز : آب روی لپه خیس‌شده را خالی کرده و آن را در...