دیپ یا دیپینگ سس (Dipping sauce) یک اصطلاح در آشپزی و خوراک است که بیشتر برای...