رومسکو یک سس با اصالت اسپانیایی‌ست و در کنار انواع غذاهای دریایی، استیک، مرغ و سبزیجات...