خوردن غذاهایی مثل سالاد با ماهی سالمون که ترکیبی از پروتئین های گیاهی یا حیوانی با...