یه سوشی هیجان انگیز با فیله سالمون دودی، هویج و خیار و یه برش متفاوت و...