طرز تهیه ساندویچ هوگی ایتالیایی ۱ – آماده سازی مواد اولیه: فر را در دمای ۲۳۰...