دستور پخت سبزی پلو با ماهی : برنج را ۳۰ دقیقه قبل از پخت در مقداری...