دستور پخت سبزی پلو با ماهیچه : برنج را در آب نمک نیم ساعت خیس کنید.سپس...