سس اسپانیول از سس‌های فرانسوی و یکی از پنج سس مادر در آشپزی کلاسیک فرانسوی است....