این پاستا با سس بلونز از ترکیب پوره گوجه و گوشت با عطر میخک و اورگانو...