سس مورنی یا اصطلاحا سس پنیر یکی از سس‌های فرانسوی و از مشتقات سس بشامل است...