طعم و بافت جدید سس ناچو در کنار استیک و سبزیجات کبابی لذت تجربه جدید استیک...