استیکی متفاوت با سس چیمی چوری مخصوص که از سبزیجات معطر تشکیل شده، به همراه سیب...