مسخن غذای عربی با مرغ است که روی نان پیتا با انواع ادویه جات از جمله...