سوپ نخود ، در بین تمام سوپ‌های مختلفی که ممکن است درست کرده باشید یا فقط...