سوپ پیاز فرانسوی (French onion soup) یکی از سوپ‌های محبوب فرانسوی در سراسر دنیا می‌باشد که...