طرز تهیه شربت زعفران : اندکی زعفران را در آب داغ حل کرده و با یک...