طرز تهیه شربت سکنجبین سیب : ابتدا باید نوعی سکنجبین با سیب و دارچین تهیه کنیم....