طرز تهیه شربت نارنج : نارنج ها را از طول نصف کنید و سپس آنها را...