طرز تهیه کباب شیشلیک برای تهیه شیشلیک باید از گوشت دنده گوساله یا گوسفند استفاده کنید....