شیرینی نارگیل کاراملی طرفداران زیادی دارد. همانطور که می دانید نارگیل میوه مناطق استوایی و گرم...