دستور پخت شیرین پلو با مرغ : پوست پرتقال ریز شده را دو بار در آب...