شیر پلو یکی از غذای سنتی و محلی اهالی تبریز است که امروز دستور پخت آن...